Pubkväll

Pubkväll

– Fredag 14 juni

Första mässdagen håller tältet öppet efter mäs˝ˇsans stängning. Pubkväll med god stämning och klassisk punkrock. Fri entré